ef cztery ce cztery trzy zero

zbliżony do złotego