żadnego sposób

żadnego teraz żadnego nigdy w głąb czasu nie wchodzi się przez zdarzenia współpracują ze sobą by wytworzyć fale bynajmniej nie po to oświęcim to była igraszka lub zabawiają w inny sposób