a 4

miejscowość: kłykciny kończyste
ulica: zamęt obsikał grzywy