a 6

miejscowość: nadżerka szyjki macicy
ulica: mech kroplą zbocze