to rzędzie

to jest wolność 29 niedosłyszy bo mieszka w rzędzie