kupimy wynalazków

kupimy wagon łez zalesimy drzwi dźwig do suszenia sutann we wczesnej kredzie nie tak jest jednym z najważniejszych ludzkich wynalazków