wszystko mostem

wszystko jesteśmy tylko spójnikami z ręką na sercu będąc biedronką siedmiokropką na półmisku z rybami w koninkach skręcić w prawo w drugą przecznicę za mostem