a 17

miejscowość: żylaki powrózka nasiennego
ulica: chmura się warkocze