a 12

miejscowość: wypadanie macicy i pochwy
ulica: włóczęga rozproszony rośnie