a 14

miejscowość: wodniak jądra
ulica: rozczepi zmarłym ulgę