kłaki widnokrąg

kłaki na marynarce dowodzą istnienia innych nieujarzmionych światów w chinach – stopy przez 55 tuneli i po 196 mostach jest nierozsłowny widnokrąg