osiemnaście

ktoś z brudnymi paznokciami wręcza ci książkę